2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 08/2003

Usnesení č. 08/2003 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 19.8.2003 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů č. event. 155/2003-sml. mezi obcí Dobronice u Bechyně a městem Bechyně (žáci základních škol na II. pololetí roku 2003).
 2. Provedení nátěrů oken na obecním úřadě, v bytě obce a ve společenském sále obce.
 3. Příspěvek pro sdružení Adra Jižní Čechy ve výši 20.000,00 Kč.
 4. Úhradu nákladů na ubytování a pohoštění návštěvy z obce Lípa u Zlína ve výši do 7.000,00 Kč.
 5. Zhotovení příčky mezi nemovitostí č.p. 83 (staré pohostinství) a společenským sálem na náklady obce.
  (Pozn.: Revokováno Usnesením č. 09/2003, bod (9) )

bere na vědomí:

 1. Informaci o jednání mezi starostou obce a pronajímatelkou prodejny a pohostinství paní Jaroslavou Novotnou, o dalších záměrech obce v souvislosti s provozem zařízení.
 2. Informaci o možnosti pojištění dalšího majetku obce.

pověřuje:

 1. Starostu a místostarostu obce dalším jednáním s pojišťovnou.
 2. Starostu a místostarostu obce jednáním o podmínkách provedení územně-plánovací dokumentace pro obec Dobronice u Bechyně.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Švec, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku