2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 08/2007

Usnesení č. 08/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 9.10.2007 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření obce za 9 měsíců roku 2007; zpráva je součástí zápisu.
  2. Vstup obce Dobronice u Bechyně do Sdružení místních samospráv České republiky o.s. a podpis smlouvy obcí a měst proti daňové diskriminaci.
  3. Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky ZŠ mezi Městem Bechyně a Obcí Dobronice u Bechyně č.ev. 225/2007–sml.
  4. Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky posledního ročníku předškolního vzdělávání mezi Městem Bechyně a Obcí Dobronice u Bechyně č.ev. 231/2007–sml.
  5. Sponzorskou smlouvu mezi Obcí Dobronice u Bechyně a Městským domem dětí a mládeže, Týn nad Vltavou, s darem 2.000,00 Kč za vystoupení mažoretek.

bere na vědomí:

  1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 25.9.2007.

 


Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Antonín Hejlek, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku