2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 09/2003

Usnesení č. 09/2003 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 21.10.2003 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Změny v rozpočtu obce Dobronice u Bechyně v předneseném znění tak, jak jsou přílohou tohoto zápisu.
  2. Jednorázovou sociální dávku pro občany obce Dobronice u Bechyně, dle schválených pravidel a dle seznamu, který je přílohou zápisu.
  3. Částku na občerstvení a hudbu pro Předvánoční setkání občanů obce Dobronice u Bechyně do 8.000,00 Kč.

pověřuje:

  1. Starostu, místostarostu a finanční výbor vypracováním vyhlášky o místních poplatcích a její předložení k projednání na příštím jednání zastupitelstva obce.
  2. Finanční výbor přípravou rozpočtu obce pro rok 2004 a jeho předložení k projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce.
  3. Starostu obce jednáním vedeným k založení mikroregionu obcí Bechyňska.

stanovuje:

  1. Místnost pro oddávání – Společenský sál obce Dobronice u Bechyně.

bere na vědomí:

  1. Termín konání Předvánočního setkání občanů v Dobronicích u Bechyně dne 13.12.2003 v 18:00 hodin.

revokuje:

  1. Usnesení č. 08/2003 Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, přijaté na veřejném zasedání dne 19.8.2003, v bodě (5). Zastupitelstvo obce přijalo návrh na revokaci usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zachování jednoho průchodu mezi nemovitostí č.p. 83 a společenským sálem.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku