2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 09/2007

Usnesení č. 09/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 22.11.2007 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Směrnici obce č. 01/2007 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tak jak byla předložena a je součástí zápisu.
  2. Pravidla pro výplatu jednorázové sociální dávky obce.
  3. Seznam občanů obce pro výplatu jednorázové sociální dávky v roce 2007 tak jak byl předložen a je součástí zápisu.

pověřuje:

  1. Finanční výbor k předložení rozpočtu obce na rok 2008 tak, aby mohl být projednán zastupitelstvem obce do 15.12.2007.

bere na vědomí:

  1. Zápisy z provedených kontrol provedených výbory kontrolním a finančním.

 


Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku