2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 10/2007

Usnesení č. 10/2007 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 11.12.2007 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočtové změny pro rok 2007, tak jak byly předneseny předsedkyní finančního výboru paní Hanou Buriánkovou a jsou přílohou zápisu.
  2. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně tak jak byl předložen starostou obce Jiřím Kodadem a je přílohou zápisu.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Antonín Hejlek, Jaroslav Švec
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku