2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 13/2004

Usnesení č. 13/2004 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 18.5.2004 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Příspěvek na nákup vozidla pro Nemocnici Tábor, které bude určeno pro zajištění péče Tereza (zajištění základní zdravotní péče o občany regionu Bechyňsko, kteří nemohou navštěvovat ordinaci obvodního lékaře), ve výši 5.000,00 Kč.
  2. Změnu rozpočtu obce Dobronice u Bechyně: výdaje o částku 5.000,00 Kč.
  3. Nákup keramického džbánu s motivem hradu, jako dar obci Lípa u Zlína.
  4. Úhradu cestovních nákladů pro účastníky návštěvy obce Lípa u Zlína.

pozastavuje:

  1. Nákup části pozemkové parcely od manželů Holcových pro rozšíření místní komunikace, do doby schválení územního plánu.

osvobozuje:

  1. Paní Ivu Peštovou, bytem Tábor, od místního poplatku za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2002.

bere na vědomí:

  1. Dopis paní Hany Joštové, kterým sděluje současný způsob úhrady splátek škody způsobené obci Dobronice u Bechyně.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku