2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 14/2004

Usnesení č. 14/2004 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 8.7.2004 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Hospodaření obce Dobronice u Bechyně za I. pololetí roku 2004 tak jak bylo předneseno a je součástí zápisu.
  2. Změny v rozpočtu obce Dobronice u Bechyně tak jak byly navrženy a jsou součástí zápisu.
  3. Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky základních škol č. event. 177/2004-sml., mezi městem Bechyně a obcí Dobronice u Bechyně.
  4. Dopis o možnosti úhrady škody obci Dobronice u Bechyně.
  5. Peněžní dar ve výši 5.000,00 Kč pro novorozence Tomáše Veselého, narozeného dne 23.6.2004, trvale bytem Dobronice u Bechyně 38.

pověřuje:

  1. Starostu, místostarostu a předsedu finančního výboru jednáním s p. Joštovou o možnosti úhrady škody obci.
  2. Starostu, místostarostu a předsedu komise výstavby účastí na projednání návrhu územního plánu obce.
  3. Komisi výstavby zpracováním návrhu na zpevnění místních komunikací Ke křížku a kolem p. Čunáta.

potvrzuje:

  1. Dosavadní měsíční odměny členů zastupitelstva, neboť neodporují nařízení vlády č. 337/2004 Sb.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku