2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 15/2004

Usnesení č. 15/2004 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 26.8.2004 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Návrh změn v zadání územního plánu obce Dobronice u Bechyně, které jsou přílohou zápisu.
  2. Návrh znaku a praporu obce Dobronice u Bechyně tak, jak byl zastupitelstvu obce předložen.
  3. Smlouvu o zabezpečení likvidace separovaného odpadu mezi obcí Dobronice u Bechyně a obcí Opařany.

pověřuje:

  1. Starostu a místostarostu obce vypracováním žádosti na schválení znaku a praporu obce Parlamentu ČR.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku