2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 16/2004

Usnesení č. 16/2004 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 14.10.2004 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Smlouvu o placení neinvestičních nákladů za žáky základních škol mezi Městem Bechyně a Obcí Dobronice u Bechyně č. ev. 225/2004-sml.
  2. Vyplacení jednorázového sociálního příspěvku dle schválených pravidel, v celkové výši 22.000,00 Kč, v měsíci prosinci 2004. Jmenný seznam je přílohou zápisu.
  3. Uspořádání předvánočního setkání občanů dne 12. prosince 2004, s limitem výdajů ve výši 9.000,00 Kč.

ukládá:

  1. Finančnímu výboru zpracovat a předložit k projednání návrh rozpočtu obce na rok 2005 na příštím zasedání zastupitelstva obce.

bere na vědomí:

  1. Výsledek hospodaření obce za 3. čtvrtletí roku 2004 bez připomínek.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku