2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 17/2004

Usnesení č. 17/2004 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 2.12.2004 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Změny v rozpočtu obce v předneseném znění tak jak jsou přílohou tohoto zápisu.
  2. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně v předloženém znění tak jak je přílohou tohoto zápisu. Příjmy obce jsou plánovány ve výši 946.300,00 Kč, výdaje ve výši 1.111.000,00 Kč.
  3. Mimořádnou odměnu pro účetní obce p. Lenku Koštialovou ve výši 4.000,00 Kč.
  4. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na opravy místních komunikací v roce 2005.
  5. Odměnu za výkon funkce knihovníka Veřejné knihovny obce ve výši 300,00 Kč za 1 měsíc.
  6. Zakladatelskou smlouvu sdružení právnických osob s názvem Bechyňsko.

ukládá:

  1. Starostovi obce zajištění inventarizačních prací a vypracování závěrečného účtu obce.

 

Zapsal: Jaroslav Švec
Ověřili: Josef Franěk, Antonín Hejlek
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku