2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 18/2004

Usnesení č. 18/2004 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 29.12.2004 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Návrh zadání územního plánu obce Dobronice u Bechyně tak jak bylo předneseno. Zadání je součástí podkladů pro zhotovení územního plánu obce.

bere na vědomí:

  1. Informaci starosty obce o podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí pozemku KN č. st. 128 o výměře 263 m2 – zastavěná plocha díl „e" o výměře 76 m2 parcely 82/5, sloučeného do pozemku KN č. st. 401 a dalších pozemků oddělených z pp. 82/5, 83/1 a od st. 83, sloučených do nově utvořených pp. 82/5 a 82/10.

 

Zapsal: Jaroslav Švec
Ověřili: Rudolf Děkan, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku