2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 21/2005

Usnesení č. 21/2005 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 2.6.2005 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Odměnu za údržbu zelených ploch obce ve výši 650,00 Kč za jedno posekání v rozsahu uvedeném v dohodě o vykonání díla.
  2. Smlouvu mezi Zemědělským družstvem Opařany a obcí Dobronice u Bechyně o pronájmu zemědělských pozemků.
  3. Provedení oprav místních komunikací Dolina a Průhon. Na akci Průhon bude čerpána dotace z POV ve výši 120.000,00 Kč.

pověřuje:

  1. Starostu obce Jiřího Kodada a předsedkyni finančního výboru p. Hanu Buriánkovou k převzetí znaku a praporu obce dne 9.6.2005 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
  2. Předsedu finančního výboru a předsedu sociální a kulturní komise výběrem dodavatele znaku a vlajky obce a návrhem provedení představení znaku a vlajky obce veřejnosti.
  3. Starostu a místostarostu obce podpisem směnné smlouvy na pozemky s p. Haškovcem, kupní smlouvy s p. Vaverou a p. Vaňáskovou a smlouvy o prodeji pozemků s manžely Čunátovými.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku