2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 22/2005

Usnesení č. 22/2005 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 9.8.2005 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Koncept územního plánu obce Dobronice u Bechyně v předložené podobě s tím že:
    1. Nedoporučuje námitku spoluvlastníků p.p. PK č. 205, 206 a 207 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, pana Jiřího Klence, pana Ing. Jiřího Vogeltanze a paní Mgr. Stanislavy Vogeltanzové, k zařazení předmětných pozemkových parcel v konceptu územního plánu do plánu rekreační nebo bytové zástavby
    2. Nedoporučuje připomínku vlastníka p.p. PK č. 25 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, pana Jana Haškovce, který žádá zařazení celé pozemkové parcely do plánu zástavby.
    3. Nedoporučuje připomínku spoluvlastníka p.p. PK č. 441, paní Marie Děkanové, která žádá o zařazení celé uvedené pozemkové parcely do plánu zástavby a nesouhlasí s vybudováním místní komunikace přes předmětný pozemek.
  2. Rozpočtové změny pro rok 2005, tak jak byly navrženy finančním výborem, bez připomínek. Změny v rozpočtu obce jsou součástí zápisu.
  3. Zadání zpracování plánu odpadového hospodářství pro obec Dobronice u Bechyně firmou ECO trend s.r.o. Praha.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku