2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 28/2006

Usnesení č. 28/2006 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 4.7.2006 v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Záměr obce Dobronice u Bechyně na zakoupení pozemkových parcel KN č. 695/1 o výměře 243 m2 a 695/6 o výměře 340 m2 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně za cenu 142 Kč od pana Hynka Cihláře pro potřeby obce.
  2. Oznámení záměru obce Dobronice u Bechyně na bezúplatný převod, případně nezbytný nákup částí pozemkových parcel číslo KN 191/1 (PK 191/1), KN 582/1, KN 693/9 a KN 726/1, vše v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.

pověřuje:

  1. Starostu a místostarostu obce jednáním o smlouvě na nákup uvedených pozemků a uzavřením smlouvy.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku