2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 29/2006

Usnesení č. 29/2006 z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 21.7.2006 v 19:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Pro příští volební období 9 členů zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, kteří budou voleni ve dnech 20. a 21.10.2006.
  2. Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky ZŠ č.ev. 166/2006-sml. mezi městem Bechyně a obcí Dobronice u Bechyně.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku