2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 30/2006

Usnesení č. 30/2006 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 14.8.2006 v 18:00 hodin ve společenském sále obce.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Smlouvu darovací mezi obcí Dobronice u Bechyně a Jihočeským krajem, kterou obec daruje pozemkové parcely KN č. 739/2 o výměře 90 m2 a č. 739/3 o výměře 48 m2 pro rozšíření silnice III. třídy do obce.

bere na vědomí:

  1. Finanční zprávu k 31.7.2006.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku