2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 31/2006

Usnesení č. 31/2006 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 20.9.2006 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Změny v rozpočtu obce tak jak byly předneseny a jsou součástí zápisu.
  2. Nedoporučit odvolání proti rozhodnutí o námitce pana Jana Haškovce, Hradec Králové, který požaduje zařazení celé pozemkové parcely PK č. 25 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně jako stavební parcely v územním plánu obce. Viz usnesení č. 22/2005 ze dne 9.8.2005.
  3. Nedoporučit námitku pana Ing. Jiřího Vogeltanze, Mgr. Stanislavy Vogeltanzové, a pana Jiřího Klence – vlastníků pozemkových parcel PK č. 205, 206 a 207 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně k další výstavbě pro trvalé bydlení nebo pro rekreační účely. Viz usnesení č. 22/2005 ze dne 9.8.2005.
  4. Nedoporučit námitku Panství Bechyně a.s., Bechyně – vlastníka pozemkových parcel KN č. 578/1, 579/1, 591/2, 591/4 a 591/6 pro další využití k rekreační výstavbě. Pozemková parcela č. 591/5 byla k výstavbě z části doporučena a je součástí dokumentace. Viz usnesení č. 23/2005 ze dne 22.9.2005.
  5. Schvaluje žádost slečny Petry Kmentové, Praha 10 – Vršovice, o možnost přístavby rekreační chaty č.e. 18 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně o 9 m2 na pozemkové parcele KN č. 590/1, která je v majetku obce.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku