2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 33

Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 23.4.2002 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Zřizovací listinu knihovny obce Dobronice u Bechyně tak, jak byla přednesena a je přílohou zápisu.
  2. Nákup pracovních kombinéz a triček v počtu 10 ks pro družstvo SDH Dobronice u Bechyně.
  3. Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů pro žáky základních škol ev.č. 62 f) 2002-sml. mezi městem Bechyně a obcí Dobronice u Bechyně.

zamítá:

  1. Členství obce Dobronice u Bechyně v zájmovém sdružení Euroregion Silva Nortica.

bere na vědomí:

  1. Stížnost p. PhDr. Hany Šimonové s tím, že v případě nespokojenosti s vyřízením bude uvedená stížnost zaslána k řešení příslušné komisi města Bechyně.

pověřuje:

  1. Místostarostu obce a předsedu sociální a kulturní komise svoláním schůzky a stanovením přípravného výboru pro setkání rodáků v září letošního roku.

 

Zapsal: Jaroslav Švec
Ověřili: Rudolf Děkan, Josef Beran
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku