2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 35

Usnesení z 35. zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 11.7.2002 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Částku do výše 25.000,00 Kč jako příspěvek obce na uspořádání setkání rodáků a přátel obce Dobronice u Bechyně, kterou bude pokryta výroba pozvánek a částečně uhrazena výroba upomínkových předmětů.
  2. Připojení odpadního potrubí z čističky p. Zdeňka Starého na kanalizační řád obce.

stanovuje:

  1. Počet: 9 členů zastupitelstva obce na příští volební období.

bere na vědomí:

  1. Zprávu starosty obce o jednání ohledně provozování kanalizace obce.

pověřuje:

  1. Starostu a místostarostu obce jednáním o provozování kanalizace obce oprávněnou osobou do výše nákladů 15.000,00 Kč ročně.

 

Zapsal: Jaroslav Švec
Ověřili: Josef Radvan, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku