2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 37

Usnesení z 37. zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 26.9.2002 v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Sociální příspěvek pro občany s trvalým pobytem v obci Dobronice u Bechyně postižené povodní na úhradu vysoušení domů a dalších vzniklých škod v následující výši:
  • manželé Martínkovi, č.p. 50: 10.000,00 Kč
  • manželé Cmuntovi, č.p. 107: 10.000,00 Kč
  • Povolná Josefa, č.p. 62: 5.000,00 Kč
  • Trošková Marie, č.p. 47: 5.000,00 Kč
  • Volosová Miroslava, č.p. 45: 5.000,00 Kč
  • Starý Karel, č.e. 105: 2.500,00 Kč
  • Křemen Svatopluk, č.e. 121: 2.500,00 Kč
 2. Návratnou půjčku pro paní Hanu Smržovou ve výši 15.000,00 Kč na nákup kotle ústředního vytápění, na maximálně 1 rok splatnosti.
 3. Smlouvu na úhradu neinvestičních nákladů za žáky základních škol mezi městem Bechyně a obcí Dobronice u Bechyně v předloženém znění.
 4. Darovací smlouvy na povodňové konto obce v předloženém znění.

ukládá:

 1. Finančnímu výboru předložení zprávy o nápravě nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření obce a předložení zprávy do 15.10.2002.
 2. Finančnímu výboru přípravu rozpočtových změn pro rok 2002 do 15.10.2002.
 3. Starostovi a místostarostovi obce pokračovat v jednání na obnovu mostu.

 

Zapsal: Jaroslav Švec
Ověřili: Josef Franěk, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku