2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 38

Usnesení z 38. zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 22.10.2002 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Uzavřenou smlouvu POV mezi obcí Dobronice u Bechyně a Ministerstvem pro místní rozvoj Praha na částku 3.200.000,00 Kč, na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí mostu v majetku obce po povodni.
  2. Zprávu finančního výboru o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření za rok 2001.
  3. Zprávu o plnění rozpočtu a o finanční situaci obce za 3. čtvrtletí roku 2002.
  4. Změny v rozpočtu obce v předloženém znění.

ukládá:

  1. Starostovi a místostarostovi obce zajistit demontáž mostní konstrukce a provedení všech plánovaných prací na obnově mostu.
  2. Starostovi, místostarostovi a předsedovi finančního výboru zajistit výběr dodavatele prací na obnovu mostu.

 

Zapsal: Jaroslav Švec
Ověřili: Josef Radvan, Josef Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku