2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 39

Usnesení z 39. (mimořádného) zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 25.10.2002 v 19:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozdělení peněžitého daru firmy Kovovýroba Hoffmann s.r.o., Ostrožská Nová Ves ve výši 100.000,00 Kč a zaměstnanců této firmy ve výši 20.000,00 Kč, na výslovné přání majitele firmy p. Lubomíra Hoffmanna, mezi trvale přihlášené občany postižené povodní. Rozdělení finančních prostředků je přílohou zápisu.

 

Zapsal: Jaroslav Švec
Ověřili: Josef Beran, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku