2009
Tisk článku

Usnesení č. 17/2009

Usnesení č. 17/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 23.1.2009 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Účast na dražbě poloviny pozemkové parcely KN č. 80 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně a cenu ve výši max. 4.000,00 Kč.
  2. Nákup druhé poloviny pozemkové parcely KN č. 80 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně od pana Jiřího Vavery, trvale bytem Sedlečko u Soběslavi, za cenu max. 4.000,00 Kč.
  3. Bezúplatný převod pozemkových parcel 726/1, 693/9 a částí pozemkových parcel KN č. 582/1 a 191/1 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně mezi majitelem Panstvím Bechyně a.s. a obcí Dobronice u Bechyně.

pověřuje:

  1. Starostu obce realizací uvedených transakcí.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Antonín Hejlek,Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku