2009
Tisk článku

Usnesení č. 20/2009

Usnesení č. 20/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 18.8.2009 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Změny v rozpočtu obce pro rok 2009 tak jak byly předneseny a jsou součástí zápisu.
  2. Smlouvu o placení neinvestičních nákladů za žáky Základních škol v Bechyni ev.č. 131/2009 sml.
  3. Smlouvu o pronájmu veřejného prostranství mezi obcí Dobronice u Bechyně a paní Miroslavou Schwarzovou, Pohostinství "U kaštanu", Dobronice u Bechyně 83.
  4. Finanční příspěvek pro novorozence ve výši 5.000,00 Kč pro Matthew John Lawrence, narozeného 20.8.2008, Dobronice u Bechyně 32.

bere na vědomí:

  1. Hospodaření obce Dobronice u Bechyně za 1. pololetí roku 2009.
  2. provozní řád vodovodu obce tak jak byl zpracován, přednesen a je uložen v dokumentaci vodovodu obce.

pověřuje:

  1. starostu a místostarostu obce jednáním s firmou Garanta cz o možnosti podání žádosti o dotaci na akci rekonstrukce vodovodu.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku