2010
Tisk článku

Usnesení č. 01/2010

Usnesení č. 01/2010 z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 9.11.2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

ověřuje:

 1. Platnost voleb do zastupitelstva obce a konstatuje, že všichni členové tohoto zastupitelstva byli právoplatně zvoleni a složili předepsaný slib.

schvaluje:

 1. Volbu starosty obce pana Jiřího Kodada, narozeného 18.5.1952, trvale bytem Dobronice u Bechyně 74.
 2. Volbu místostarosty obce Antonína Hejlka, narozeného 13.12.1980, trvale bytem Dobronice u Bechyně 93.
 3. Složení výborů a komisí obce
  Finanční výbor: Hana Buriánková - předseda; Pavla Švecová, Zdeněk Bárta - členové
  Kontrolní výbor: Josef Franěk - předseda; Jaroslav Švec, Eliška Černá - členové
  Komise výstavby: Rudolf Děkan - předseda; Josef Radvan, Luboš Koliha - členové
  Komise sociální a kulturní: Jaroslav Černý - předseda, Marie Děkanová, Věra Farkačová - členové
 4. Odměnu pro odstupujícího místostarostu obce dle návrhu.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Švec, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku