2010
Tisk článku

Usnesení č. 23/2010

Usnesení č. 23/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 2.2.2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Změny v rozpočtu obce ke dni 2.2.2010 tak jak byly předneseny a jsou součástí zápisu.
  2. Půjčku panu Josefu Kolihovi, Dobronice u Bechyně 92 za podmínek uvedených v zápise.

nesouhlasí:

  1. Se záměrem vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemkové parcele 85/1. O názor na tuto výstavbu požádal osobně pan Ladislav Děkan.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku