2010
Tisk článku

Usnesení č. 26/2010

Usnesení č. 26/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 23.7.2010 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Pro volby do Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně na volební období 2010 až 2014: 9 členů zastupitelstva.
  2. Prodej pozemkové parcely 14/4 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně panu Miroslavu Hořejšímu, trvale bytem Dobronice u Bechyně 68 za cenu 10,00 Kč za 1 m2. Záměr obce na odprodej uvedené pozemkové parcely byl zveřejněn na úřední desce obce dne 8.7.2010.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Luboš Koliha, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku