2011
Tisk článku

Usnesení č. 05/2011

Usnesení č. 05/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 9.6.2011 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Rozpočtové změny tak jak byly starostou obce předneseny a jsou součástí zápisu.
 2. Ceny pozemků, které byly bezúplatně převedeny obci z majetku ČR takto:
  Seznam parcel
  Parcela Výměra Cena
  PP KN č. 711/2 – ost. plocha, ost. komunikce 2132 m2 12430,00 Kč
  (ÚZSVM/CTA/10015/2008.CTAM/754/Mal – právní účinky 17.12.2010)
   
  PP KN č. 713 – ost. plocha, ost. komunikace 719 m2 4192,00 Kč
  PP KN č. 714 – ost. plocha, ost. komunikace 2809 m2 16376,00 Kč
  PP KN č. 726/8 – ost. plocha, ost. komunikace 53 m2 309,00 Kč
  PP KN č. 729 – ost. plocha, ost. komunikace 1931 m2 11258,00 Kč
  (ÚZSVM/CTA/8494/2010-CTAM/754/Mal – právní účinky 22.03.2011)
   
  PP KN č. 730/1 d.1 – ost. plocha, ost. komunikace 1407 m2 8203,00 Kč
  (CTA/2151/2006-520/Ko – právní účinky 17.03.2011)
 3. Nákup vozidla Š 706 RT pro potřeby zásahové jednotky SDH obce a pověřuje místostarostu obce p. Hejlka jednáním o nákupu.

bere na vědomí:

 1. Hospodaření obce za 5 měsíců roku 2011.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Švec, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku