2012
Tisk článku

Usnesení č. 10/2012

Usnesení č. 10/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 23.2.2012 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Změny v rozpočtu obce tak jak byly starostou obce předloženy a jsou součástí zápisu.
  2. provedení zalesnění tří pasek v lokalitě Maxinka již v roce 2012.
  3. Zadání provedení pěstebních zásahů v zeleni obce (lípy, kaštan) firmou Zahradní servis Šedina Jaroslav, Březnice.
  4. Podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje – grantový program na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje 1. výzva pro rok 2012, na nákup nezbytného vybavení zásahové jednotky.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Jaroslav Švec
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku