2012
Tisk článku

Usnesení č. 13/2012

Usnesení č. 13/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 26.7.2012 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Žádost o bezúplatný převod i samotný bezúplatný převod pozemku pp. č. 191/12 – ostatní plocha, jiná plocha v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví obce Dobronice u Bechyně.

pověřuje:

  1. Starostu obce a Jaroslava Švece vedením dalších jednání o formě a způsobu vedení vodovodu.
  2. Předsedu sociální a kulturní komise organizací setkání rodáků a přátel obce.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o hospodaření obce za 1. pololetí roku 2012 bez připomínek.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Švec, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku