2012
Tisk článku

Usnesení č. 14/2012

Usnesení č. 14/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 23.8.2012 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočtové změny tak jak byly starostou obce předneseny a návrh je součástí zápisu.
  2. Žádost o provozování vodovodu obce s dodávkou vody pro jiné než pitné účely.
  3. Program a organizaci setkání rodáků a přátel obce dne 15. září 2012.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Švec, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku