2013
Tisk článku

Usnesení č. 21/2013

Usnesení č. 21/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 04.07.2013 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočtové změny tak jak byly starostou obce předneseny a jejich návrh je součástí zápisu.
  2. Plán krizové připravenosti obce tak jak byl přednesen a jeho návrh je součástí zápisu.
  3. Změnu vyhlášky č. 03/2003 O zabezpečení veřejného pořádku a udržování čistoty na území obce.
  4. Komisi pro provedení výběru dodavatele na opravy komunikací ve složení Antonín Hejlek, Hana Buriánková, Josef Franěk a Rudolf Děkan.
  5. Rozdělení daru občanů obce Lípa občanům postiženým povodní v obci Dobronice u Bechyně.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Švec, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku