2014
Tisk článku

Usnesení č. 01/2014

Usnesení č. 01/2014 z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 30.10.2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

ověřuje:

 1. Platnost voleb do zastupitelstva obce a konstatuje, že všichni členové tohoto zastupitelstva byli právoplatně zvoleni a složili předepsaný slib.

schvaluje:

 1. Volbu starosty obce pana Jiřího Kodada, narozeného 18. 5.1952, trvale bytem Dobronice u Bechyně 74.
 2. Volbu místostarosty místostarosty obce pana Antonína Hejlka, narozeného 13.12.1980, trvale bytem Dobronice u Bechyně 93.
 3. Složení výborů a komisí obce
  • Finanční výbor: Ing. Zdeněk Bárta (předseda) a Hana Buriánková, Lenka Kodadová, Pavla Švecová (členky).
  • Kontrolní výbor: Pavel Černý (předseda) a Iva Kolihová, Jana Radvanová, Jaroslav Švec (členové).
  • Komise výstavby: Josef Radvan (předseda) a Rudolf Děkan, Jan Hána (členové).
  • Komise sociální a kulturní: Jaroslav Černý (předseda) a Marie Děkanová, Věra Farkačová (členky).
 4. Odměny zastupitelů obce za výkon funkce dle předloženého návrhu, který je součástí zápisu, s platností od 01.11.2014.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Ing. Zdeněk Bárta
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku