2014
Tisk článku

Usnesení č. 27/2014

Usnesení č. 27/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 03.06.2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Závěrečný účet obce za rok 2013 jako schodkový ve výši 815.530,18 Kč (osmset- patnáctisíc pětsettřicet korun 18/100) a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
  2. Zadání územního plánu tak jak bylo přeloženo a je součástí zápisu.
  3. Mimořádnou odměnu pro účetní obce.
  4. Cenu za vyřazené stoly a židle a to 100,00 a 50,00 Kč za kus.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
  2. Rozpočtové opatření č. 1, které je součástí zápisu.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku