2015
Tisk článku

Usnesení č. 05/2015

Usnesení 05/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 22.02.2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Žádost o dotaci z grantu Jihočeského kraje, podpora jednotek SDH obcí.
  2. Žádost o bezúplatný převod a samotný bezúplatný převod pozemkových parcel KN č. 706/4, pozemkové parcely č. 706/5 a pozemkové parcely č. 706/8 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Obce Dobronice u Bechyně.
  3. Rozpočtové opatření č. 2/2015.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku