2016
Tisk článku

Usnesení č. 13/2016

Usnesení 13/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 11.08.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Zápůjční řád strojů a zařízení obce pro občany obce, případně majitele nemovitostí v obci Dobronice u Bechyně tak, jak byl předložen a je přílohou tohoto zápisu.
  2. Pronájem veřejného prostranství na p.p. 744 o výměře cca 40 m2 panu Janu Felbabovi pro venkovní posezení u pohostinství pro rok 2016 bezúplatně.
  3. Datum konání vánočního setkání občanů dne 17.12.2016.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Pavel Černý, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku