2016
Tisk článku

Usnesení č. 15/2016

Usnesení 15/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 24.10.2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

bere na vědomí:

  1. Rozpočtové změny 6/2016 a 7/2016, které jsou přílohou zápisu.
  2. Zápisy z kontroly č. 1/2016 Kontrolního výboru s tím, že nebylo shledáno závad a nedostatků.
  3. Informaci starosty o pozemkové parcele KN č. 80 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, kterou Obec sice vlastní, ale pouze z ½ a existuje zde dvojí vlastnictví. Pozemek tedy nelze v současné době odprodat.
  4. Dopis starosty vlastníkům domů k trvalému bydlení a rekreačních chat.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku