2016
Tisk článku

Usnesení č. 16/2016

Usnesení 16/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 01.11.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. V souladu s ustanovením §81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (ZVZ) a na základě doporučení hodnotící komise, která posuzovala a hodnotila nabídky v souladu s §76–80 ZVZ, výběr nejvhodnějšího uchazeče: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ:15053695, jako zhotovitele pro akci "Úpravna vody Dobronice".
    Vybraný uchazeč nabídl nejnižší nabídkovou cenu 1 961 900,- Kč bez DPH a vyhověl všem podmínkám zadávacího řízení.

pověřuje:

  1. Starostu obce k podání a vyřízení žádosti na zřízení živnosti : Hostinská činnost včetně koncese na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 Živnostenského zákona.
  2. Starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v souladu s §82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku