Obec Dobronice - Elektronická úřední deska

Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 01/2018

Usnesení 01/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 29.10.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

ověřuje:

 1. Platnost voleb do zastupitelstva obce a konstatuje, že všichni členové tohoto zastupitelstva byli právoplatně zvoleni a složili předepsaný slib.

schvaluje:

 1. Volbu starosty obce pana Jiřího Kodada, narozeného 1952, trvale bytem Dobronice u Bechyně.
 2. Volbu dvou místostarostů obce:
  • pana Antonína Hejlka, narozeného 1980, trvale bytem Dobronice u Bechyně
  • paní Hany Buriánkové, narozené 1965, trvale bytem Dobronice u Bechyně
 3. Složení výborů a komisí obce:
  • Finanční výbor:
   • předseda: Ing. Zdeněk Bárta
   • členové: Ladislav Petráň, Iva Kolihová
  • Kontrolní výbor:
   • předseda: Pavel Černý
   • členové: Antonín Hejlek, Milada Vítová
  • Komise výstavby:
   • předseda: Josef Radvan
   • členové: Jaroslav Černý, Rudolf Děkan
  • Komise sociální a kulturní:
   • předseda: Ing. Lenka Kodadová
   • členky: Jana Radvanová, Marie Děkanová
 4. Odměny zastupitelů obce: v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstev takto:
  starosta 11 716 Kč
  místostarosta 5 272 Kč
  předseda výboru nebo komise 1 055 Kč
  člen zastupitelstva bez dalších funkcí 586 Kč
  Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 01.11.2018.
  Zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Pavel Černý, Ing. Zdeněk Bárta
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku

Dnes je: 23.04.2019

Svátek slaví: Vojtěch

Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou
více
Volby do Evropského parlamentu
Jmenování zapisovatele volební komise
více
Oznámení
Veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu Rataje
více
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - kůrovec
více
Volby do Evropského parlamentu
stanovení počtu a sídla volebních okrsků
více
Volby do Evropského parlamentu
stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Závěrečný účet 2018
Závěrečný účet Obce Dobronice u Bechyně za rok 2018
více
Veřejná vyhláška
nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
schválený rozpočet 2019
více
Rozpočet obce rok 2019
více
Usnesení č. 04/2018
Usnesení 04/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12.12.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 03/2018
Usnesení 03/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 26.11.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 02/2018
Usnesení 02/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 15.11.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 01/2018
Usnesení 01/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 29.10.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 29/2018
Usnesení 29/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 18.09.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Výzva
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022
více
Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice
více

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (80%)
80%
Ne
odpověď Ne (20%)
20%