Obec Dobronice - Elektronická úřední deska

Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 02/2018

Usnesení 02/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 15.11.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Odkoupení pozemkové parcely KN č. 155/6 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.
 2. Pořízení změny ÚP obce č. 1 zkráceným postupem dle § 55b, odst. 1 stavebního zákona.
 3. Pořízení změny č. 1 ÚP obce Dobronice u Bechyně Městským úřadem Tábor – odborem rozvoje, jako úřadem územního plánování dle § 6 odst. 1. písmene c) stavebního zákona.
 4. Pořízení vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), které bude součástí změny č. 1 Územního plánu obce Dobronice u Bechyně.
 5. Žádost o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.
 6. Výplatu jednorázové sociální dávky dle pravidel obce.

bere na vědomí:

 1. Rozpočtová opatření č. 9/2018 a č. 10/2018, která jsou součástí zápisu.
 2. Zprávu o hospodaření obce za 10 měsíců roku 2018.
 3. Návrh veřejné vyhlášky: oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.
 4. Rozhodnutí valné hromady České spořitelny o přechodu všech akcií ostatních akcionářů na hlavního akcionáře – společnost Erste Group Bank AG.

pověřuje:

 1. Starostu obce p. Jiřího Kodada, aby jako určený člen zastupitelstva dle stavebního zákona spolupracoval s pořizovatelem při zpracování změny územního plánu.
 2. Starostu obce jednáním s vlastníky p.p. KN č.698/38

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku

Dnes je: 23.04.2019

Svátek slaví: Vojtěch

Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou
více
Volby do Evropského parlamentu
Jmenování zapisovatele volební komise
více
Oznámení
Veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu Rataje
více
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - kůrovec
více
Volby do Evropského parlamentu
stanovení počtu a sídla volebních okrsků
více
Volby do Evropského parlamentu
stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Závěrečný účet 2018
Závěrečný účet Obce Dobronice u Bechyně za rok 2018
více
Veřejná vyhláška
nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
schválený rozpočet 2019
více
Rozpočet obce rok 2019
více
Usnesení č. 04/2018
Usnesení 04/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12.12.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 03/2018
Usnesení 03/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 26.11.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 02/2018
Usnesení 02/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 15.11.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 01/2018
Usnesení 01/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 29.10.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 29/2018
Usnesení 29/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 18.09.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Výzva
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022
více
Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice
více

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (80%)
80%
Ne
odpověď Ne (20%)
20%