Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 03/2018

Usnesení 03/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 26.11.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Provedení opravy místních komunikací 1c a 2c (na p.p. KN č. 734/1, č. 337/16 a č. 337/26).
  2. Podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace 1c (na p.p. KN č. 734/1) z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoj venkova pro rok 2019“.
  3. Podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace 2c na p.p. KN č. 734/1, č. 337/16 a č. 337/26) z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoj venkova pro rok 2019“.
  4. Pronájem provozovny prodejny a pohostinství panu Michalu Havlovi.
  5. Výši odměny účetní obce od 1.1.2019.

bere na vědomí:

  1. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provozování systému svozu a separace odpadu v obci Dobronice u Bechyně a dodatek č. 17 ke Smlouvě o převedení výkonu práv a povinností nakládání s odpady na území obce Dobronice u Bechyně.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Pavel Černý, Antonín Hejlek
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku