Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 04/2018

Usnesení 04/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12.12.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočet obce pro rok 2019 tak jak byl předložen a jeho kopie je součástí zápisu.
  2. Smlouvu o pronájmu provozovny prodejny a pohostinství panu Michalu Havlovi.
  3. Směrnici č. 01/2018 pro práci s osobními údaji, která je přílohou zápisu.
  4. Příkaz k inventarizaci majetku obce a složení inventarizační komise.
  5. Věcnou odměnu občanům pracujícím pro obec ve výši 500 Kč.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtová opatření č. 11/2018 a 12/2018.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Lenka Kodadová, Ladislav Petráň
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku