Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 05/2019

Usnesení 05/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 14.02.2019 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad.
  2. Zápis o výsledku inventarizace a výsledek inventarizace majetku obce za rok 2018 tak, jak byl předložen a je součástí účetní závěrky.

bere na vědomí:

  1. Zápis finančního výboru 2A/2018 a 2B/2018.
  2. Zápis kontrolního výboru č. 2/2018.
  3. Zápis o výsledku kontroly provedené ČIŽP na odběr podzemní vody.
  4. Zápis o výsledku provedené kontroly OSSZ Tábor na odvody a evidenci.
  5. Odměnu účetní obce s platností od 1.2.2019.

volí:

  1. Zástupce obce do Sdružení měst a obcí okresu Tábor dle čl. VI, odstavce 6, stanov sdružení, starostu obce Jiřího Kodada.

určuje:

  1. Oddávající starostu obce Jiřího Kodada, místostarostu obce Antonína Hejlka a místostarostku obce Hanu Buriánkovou.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Pavel Černý, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku