Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 08/2019

Usnesení 08/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 03.09.2019 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Připojení k&bsp;vodovodu obce majitelům nemovitosti čp. 11.
  2. Uspořádání zájezdu pro občany a úhradu dopravy pro tuto akci.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtová opatření č. 06/2019 a 07/2019, která jsou přílohou zápisu.
  2. Hospodaření obce za 7 měsíců roku 2019.
  3. Odstoupení od smlouvy o pronájmu prodejny a pohostinství ke dni 30.9.2019.
  4. Pronájem prodejny a pohostinství od 1.10.2019.

pověřuje:

  1. Starostu obce a předsedu výboru výstavby projednáním prodeje části pozemkové parcely KN č. 734/1.

nesouhlasí:

  1. Se žádostí o umožnění průjezdu na p.p. KN č. 171/4 přes p.p. KN č. 165/2 a č. 165/3.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku