Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 09/2019

Usnesení 09/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 18.10.2019 v 19:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Připojení k&bsp;vodovodu obce majitelům nemovitosti čp. 93.

pověřuje:

  1. Starostu obce a předsedu výboru výstavby projednáním prodeje části pozemkové parcely KN č. 163/25.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Pavel Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku