Usnesení

Usnesení č. 1/2022

Usnesení č. 1/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 11.10.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení 01/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 11.10.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

ověřuje:

 1. Platnost voleb do zastupitelstva obce a konstatuje, že všichni členové tohoto zastupitelstva byli právoplatně zvoleni a složili předepsaný slib.

schvaluje:

 1. Volbu starosty obce: Ing.  Bárta Zdeněk narozený1986 trvale bytem Dobronice u Bechyně
 2. Volbu místostarostky obce: paní Hana Buriánková, narozené 1965, trvale bytem Dobronice u Bechyně
 3. Složení výborů a komisí obce:

                        Finanční výbor:
                                    předseda: Ladislav Petráň
                                   členové: Iva Kolihová, Dana Felbabová

                        Kontrolní výbor:
                                    předseda: Jan Capouch
                                    členové: Pavel Černý, Milada Vítová

                        Komise stavební a vodohospodářská:
                                    předseda: Luboš Koliha
                                    členové: Jaroslav Černý, Josef Radvan

                        Komise sociální a kulturní:
                                    předseda: Ing. Lenka Kodadová
                                    členky: Marie Děkanová, Michaela Klímová

                       Komise pro životní prostředí a lesní hospodářství:
                                    předseda: Antonín Hejlek
                                    členové: Jan Hána, Jan Kodad

 1. Odměny zastupitelů obce: v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb.zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstev takto:

  starosta: 17 184,-Kč
  místostarosta 8 119,-Kč
  předseda výboru a komise 1 417,-Kč

Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 01.11.2022.
Zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Zapsala: Kodadová Lenka  Ing.                      Ověřili: Hejlek Antonín
Starosta obce: Bárta Zdeněk Ing.                                Koliha Luboš