Usnesení

Usnesení č. 10/2023

z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 7. 11. 2023 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobronicích u Bechyně

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

          schvaluje:

1. program 10. zasedání zastupitelstva obce

2. ocenění hodnoty kostela Nanebevzetí Panny Marie

3. vyřazení křovinořezu z majetku obce

4. dohodu o změně hranic mezi k.ú. Dobronice u Bechyně a k.ú. Senožaty

5. výplatu jednorázové sociální dávku dle pravidel Zastupitelstva obce

6. odměnu pro pracovníky obce

7. rozvrh pracovní doby zaměstnancem při práci na DPP a DPČ

8. uzavření smlouvy o výpůjčce

     bere na vědomí

9. přípravu setkání občanů 9.12. 2023