Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 15/2020

Usnesení 15/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 7.7.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

souhlasí s:

  1. Celoročním hospodařením dle "Závěrečného účtu za rok 2019" a "Závěrečný účet za rok 2019" schvaluje bez výhrad.

schvaluje:

  1. Rozpočtovou změnu č. 03/2020.
  2. Pokračování zařazení obce do územní působnosti MAS Lužnice.

zamítá:

  1. Bezúplatný převod kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dobronicích u Bechyně do majetku obce.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtové změny č. 04/2020 a 05/2020.
  2. Žádost o pronájem místnosti pro tvorbu.

pověřuje:

  1. Starostu obce podpisem smlouvy na prodej částí p.p. KN č. 337/16 a 734/1.
  2. Místostarostu obce, p. Hejlka, zajištěním pěstebních prací v lokalitě Lesík.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku