Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 16/2020

Usnesení 16/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 1.9.2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Připojení k vodovodu obce pro nemovitosti čp. 16, čp. 95, čp. 96 a čp. 97 v souladu s podmínkami obce.
  2. Nákup pozemkových parcel parcel KN č. 82/6 a č. 82/15 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně za odhadní cenu.
  3. Pronájem části nemovitosti čp. 118 pro účely tvorby a skladování.

bere na vědomí:

  1. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za část roku 2020.
  2. Rozpočtovou změnu č. 06/2020.

odvolává:

  1. Místostarostu obce pana Antonína Hejlka z členství v kontrolním výboru.

volí:

  1. Pana Luboše Kolihu členem kontrolního výboru.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ladislav Petráň, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku