Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 18/2017

Usnesení 18/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 07.02.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Uspořádání "Setkání rodáků a přátel obce Dobronice u Bechyně" dne 9.9.2017, případně 16.9.2017.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtovou změnu č. 1/2017 bez připomínek.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku